rzszpilzno@interia.pl   14 672 21 41

Religia


Tydzień 22.06.2020 - 26.06.2020

Klasa I A

Temat: Nasz patron – kardynał Stefan Wyszyński
Temat: Katechizm pamięciowy – powtórzenie i utrwalenie
Temat: Staję w obronie skrzywdzonych jak św. Stanisław
Temat: "Najnowsza historia Kościoła w Polsce".

Tydzień 15.06.2020 - 19.06.2020

Klasy III

Temat: Modlitwa –rozmową z Bogiem
Temat: Staję w obronie skrzywdzonych, jak św. Stanisław".
Temat: "Najnowsza historia Kościoła w Polsce".
Temat: Katechizm pamięciowy – powtórzenie i utrwalenie
Temat: Nasz patron – kardynał Stefan Wyszyński
Temat: Serce Jezusa – symbol Bożej miłości
Temat: „Byłem marionetką diabła – Dobromir „Mak” Makowski

04.06.2020

Klasa I A

Temat: „Byłem marionetką diabła – Dobromir „Mak” Makowski
Temat: „Byłem marionetką diabła – Dobromir „Mak” Makowski cd.

02.06.2020

Klasa I A

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z II okresu
Test końcowy (.pdf)
Test końcowy (.doc)

28.05.2020

Klasa I A

Temat 1: Bierzmowanie i co dalej
Temat 2: Serce Jezusa – symbol Bożej miłości

26.05.2020

Klasa I A

Temat 1: Wniebowstąpienie Jezusa zaproszeniem do nieba
Temat 2: JAN PAWEŁ II – ŚWIĘTY POŚRÓD NAS

Klasy III a, b i c

Tydzień 18.05-22.05.2020

Test
Temat: Wygrać życie – podsumowanie projektu, rozwiązanie testu.
Temat: Niepłodność – in vitro, naprotechnologia (prezentacja)
Temat: Projekcja filmu edukacyjnego „Cud miłości” cd. oraz „ Od zapłodnienie do narodzin - wizualizacja
Temat: Projekcja filmu edukacyjnego „Cud miłości”
Temat: Troska o rozwój dziecka poczętego – cudu miłości. Część II (prezentacja)
Temat: Metody planowania rodziny – cz. III
Temat: Troska o rozwój dziecka poczętego
Temat: JAN PAWEŁ II – ŚWIĘTY POŚRÓD NAS

Klasy I b,c,d i II a, b

Tydzień 18.05-22.05.2020

Religia klasy I b,c,d oraz klasy II

07.05.2020

Klasa I A

Temat 1: Organizacja Kościoła Katolickiego
Temat 2: Znaczenie sakramentu bierzmowania

05.05.2020

Klasa I A

Temat 1: Rok liturgiczny i uroczystości kościelne
Temat 2: Przymioty i zadania Kościoła katolickiego

Klasy I b,c,d i II a, b 04.05-08.05.2020


Religia klasy I b,c,d oraz klasy II

30.04.2020

Klasa I A

Temat 1: Ludzki grzech i Boże miłosierdzie
Temat 2: Modlitwa i jej rodzaje

Klasy I b,c,d i II a, b 27.04-30.04.2020


Religia klasy I b,c,d oraz klasy II

28.04.2020

Klasa I A

Temat 1. Siedem sakramentów świętych
Temat 2. Zasady chrześcijańskiego życia

Klasy I b,c,d i II a, b 16.04-24.04.2020


Religia klasy I b,c,d oraz klasy II

Klasy III a, b i c

Tydzień od 20.04-24.04.2020

Temat 1. Styl życia a zdrowie prokreacyjne
Prezentacja do tematu 1
Temat 2: Choroby przenoszone drogą płciową
Prezentacja do tematu 2
Temat 3: Płodność wskaźnikiem zdrowia prokreacyjnego cz.1
Temat 3 cd.: Płodność wskaźnikiem zdrowia prokreacyjnego cz. 2
Prezentacja do tematu 3
Temat 4: Planowanie rodziny
Temat 4 cd: Planowanie rodziny cz. II
Prezentacja do tematu 4

Temat 5: Metody planowania rodziny
Temat 5 cd.: Metody planowania rodziny – cz.II
Prezentacja do tematu 5

Klasy I b,c,d i II a, b 06.04-10.04.2020


Religia klasy I b,c,d oraz klasy II

Klasa I A 07.04.2020


Temat 6: Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa (07.04.2020)
Temat 5: Duchy czyste - aniołowie (07.03.2020)

Klasa I A 02.04.2020


Temat 3: Maryja i święci w historii zbawienia klasa I A (01.04.2020)
Temat 4: Patronka szkoły Bł. Karolina Kózkówna klasa I A (01.04.2020)

Klasy I b,c,d i II a, b 30.03-03.04.2020


Religia klasy I b,c,d oraz klasy II

Klasa I A 31.03.2020


Temat 1: Nauczanie i cuda Jezusa Chrystusa klasa I A (31.03.2020)
Temat 2: Osoba i dary Ducha Świętego klasa I A (31.03.2020)

Klasy I b,c,d i II a, b 23-23.03.2020


Religia klasy I b,c,d oraz klasy II (26.03.2020) otwórz plik

Klasy III


Informacje dodatkowe dla klas III

Proszę o wypełnienie kart i odesłanie ich - najlepiej wersję komputerową. Jeśli pisane ręcznie to proszę o zdjęcie tylko samych odpowiedzi ponumerowanych np.
Karta I - I. 1.a ......, 1d.........II.1......
Karta II - 1a......2........ .
Proszę o czytelne pismo!. Karty będą oceniane na ogólnie przyjętych zasadach. Termin: do 31.03.2020 r.

Karty w formacie .doc

Karta pracy nr 1 klasy III (26.03.2020) zapisz plik

Karta pracy nr 2 klasy III (26.03.2020) zapisz plik

Karty w formacie .pdf

Karta pracy nr 1 klasy III (26.03.2020) otwórz plik

Karta pracy nr 2 klasy III (26.03.2020) otwórz plik

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tematy z religii dla klas III a,b i c w okresie od 23-27 marca 2020 rTemat 8: Misterium Paschalne a życie rodzinne otwórz plik
Temat 7: Uczestniczę w drodze Krzyżowej Pana Jezusa oglądając „Pasję” Mela Gipsona otwórz plik
Temat 6: Uczestniczę w drodze Krzyżowej Pana Jezusa oglądając „Pasję” Mela Gipsona otwórz plik
Temat 5: Uczestniczę w drodze Krzyżowej Pana Jezusa oglądając „Pasję” Mela Gipsona otwórz plik
Temat 4 : Kult Maryi i świętych w rodzinie otwórz plik
Temat 3: Oglądanie filmu F. Zaffirallego „Jezus z Nazaretu” – cz. I c.d otwórz plik
Temat 2: Oglądanie filmu F. Zaffirallego „Jezus z Nazaretu” – cz. I

W trakcje projekcji filmu zwróć uwagą na życie Jezusa w Świętej Rodzinie otwórz plik

Temat 1: Maryja - Matka Świętej Rodziny otwórz plikPani Danuta Bryg e-mail: danutabryg1@interia.pl

Ksiądz Robert Osak e-mail: osarobert@wp.pl