rzszpilzno@interia.pl   14 672 21 41

Kadra

Dyrekcja

Anna Smołucha

DYREKTOR SZKOŁY

Od początku kieruje szkołą, która powstała dzięki jej zapałowi i kreatywności. Jej celem było stworzenie miejsca, gdzie młodzież będzie miała możliwość zdobycia konkretnego zawodu. Członkini Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pilźnieńskiej. Za swoje zasługi została odznaczona Honorową Odznaką Rzemiosła. Znakomity pedagog. Bardzo cieszą ją sukcesy, które odnosi młodzież RZSZ, ich radość, uśmiech, szczerość, odkrywanie ich talentów. Kolejne „małe zwycięstwa” są motorem do dalszego działania. Ważne jest dla niej zdobywanie nowych umiejętności i nieustanny rozwój.

Nauczyciele

mgr Anna Rosek

chemia

Tego trudnego przedmiotu uczy w sposób zajmujący i twórczy, oswajając dzięki pasji zawiłe kwestie. Jest entuzjastką nowych technologii w edukacji i cały czas trzyma rękę na pulsie.

mgr Bożena Lisak

pedagog szkolny

Swoją pracę wykonuje z ogromną pasją, jest osobą odpowiedzialną, konsekwentną i obowiązkową.

mgr Danuta Bryg

religia i WDŻ

Znakomity pedagog, który uczy tolerancji i otwartości na różnorodność religii w świecie; pokazuje wartości jako życiowe drogowskazy.

mgr Ewelina Dobosz

wychowanie fizyczne

Osoba bardzo aktywna, kreatywna i dynamiczna, lubiąca pracę z młodzieżą.

mgr Dawid Florian

wychowanie fizyczne

Jego pasją jest sport, szeroko rozumiany, bez sztywnego podziału na dyscypliny.

mgr Kinga Fołta

matematyka i fizyka

Osoba pracowita, ambitna, nauczanie to jej pasja. Lubi dzielić się wiedzą z uczniami.

mgr Agnieszka Jakubus

biologia i geografia

Przyroda jest jej wielką pasją. Jest zwolennikiem poznawania przyrody przez obserwację, wykonywanie eksperymentów oraz zajęcia terenowe.

mgr Wirginia Kobak-Dominik

podstawy przedsiębiorczości

Jest osobą bardzo pozytywnie nastawioną do życia, praca z młodzieżą przynosi jej ogrom satysfakcji.

mgr Małgorzata Szatkowska

język angielski i EDB

Osoba miła, ciepła, która w procesie dydaktycznym wykorzystuje innowacyjne metody nauczania. Opiekuje się uczniami podczas stażów zagranicznych.

.

mgr Joanna Pietrzycka

język polski

W procesie nauczania otwarta na pomysły, problemy i potrzeby młodych ludzi. Ich zapał i chęć zdobywania wiedzy inspirują ją do ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań edukacyjnych.

mgr Karolina Baryłecka

historia i wiedza o społeczeństwie

Pełena zapału w przekazywaniu wiedzy młodym ludziom.

mgr inż. Aneta Ziaja

informatyka

Nauczyciel informatyki, opiekun szkolnej strony internetowej; w pracy pedagogiczno-dydaktycznej kładzie nacisk na rozwój umiejętności: twórczego myślenia, współpracy, analizy i syntezy.

mgr Damian Wolański

wychowanie fizyczne

Pomaga uczniom rozwijać ich sportowe talenty. Jego pasją jest także turystyka. Gra w drużynie Rzemieślnika.

ks. Robert Osak

religia

Stara się pracować w taki sposób, aby nauka dla uczniów nie była ciężkim obowiązkiem, ale cennym darem.

mgr Zbigniew Miazga

opiekun praktyk

Osoba bardzo aktywna i dynamiczna. Swoją pracę wykonuje z ogromną pasją, jest odpowiedzialny, konsekwentny i obowiązkowy.

Sekretariat

mgr inż. Anna Pawłowicz

pracownik administracyjny

Jest osobą optymistycznie nastawioną do życia, otwartą na ludzi. Jej pasją są podróże, lubi muzykę i dobry film. Wolny czas najchętniej spędza z rodziną.

"W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to ażeby bardziej był, a nie tylko miał" Jan Paweł II