rzszpilzno@interia.pl   14 672 21 41

Matematyka i Podstawy przedsiębiorczości


27.04.2020 - 30.04.2020

Klasa I A

Temat: Wartości funkcji - odczytywanie z wykresu

Zadania proszę przesłać (mail/messenger) do 29.04.2020 r.


Klasa I C

Temat: Wartości funkcji - odczytywanie z wykresu
Temat: Monotoniczność funkcji

Klasa I D

Karta pracy nr 1
Karta pracy nr 2
Karta pracy nr 3
Karta pracy nr 4

Klasa II B

Uczniowie kończą i przesyłają karty pracy z ubiegłego tygodnia (do 29.04). Lekcje majowe będą lekcjami powtórzeniowymi z funkcji kwadratowej a czerwiec powtórzymy trygonometrię


23.04.2020

Klasa II a

Karta pracy

22.04.2020

Klasy III

Zaczynamy serię lekcji powtórkowych do końca tego tygodnia Równania i nierówności kwadratowe. W majowym tygodniu zrobimy sobie tydzień z trygonometrią. Do piątku proszę o przesłanie rozwiązań z kart pracy nierówności i równania kwadratowe na FB Cały czas jestem dostępny na MS i w ramach konsultacji będę pomagał w przypadku niejasności


Temat: Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań kwadratowych
Karta pracy

21.04.2020


Klasa II b

Karta pracy

20.04.2020


Klasy III a, b i c

Warunkiem zaliczenia działu statystyka jest wykonanie zadań z zamieszczonej niżej karty pracy i odesłanie zdjęć do 22.04.2020 poprzez komunikator Messenger


Karta pracy

08.04.2020


Klasa I A

Temat: Monotoniczność funkcji

Klasa I B

Temat: Monotoniczność funkcji

Klasa I C

Temat: Miejsce zerowe funkcji liniowej

Klasa I D

Temat: Zastosowanie funkcji liniowej

07.04.2020


Klasa I A

Temat: Monotoniczność funkcji

Klasa I C

Temat: Interpretacja geometryczna
Temat: Sposoby przedstawiania funkcji

Klasa I D

Temat: Wyznaczanie wzoru funkcji liniowej na podstawie punktów

Klasa II B

Temat: Nierówności kwadratowe

06.04.2020


Klasa I A

Temat: Miejsce zerowe funkcji liniowej

03.04.2020


klasa I C

Temat: Wzajemne położenie prostych

klasa I D

Temat: Miejsce zerowe funkcji liniowej

klasa II A

Temat:Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań kwadratowych

02.04.2020


klasa I D

Temat:Interpretacja współczynników liczbowych we wzorze funkcji liniowej

klasa I B

Temat:Pojęcie funkcji i sposoby jej określania
Temat:Miejsce zerowe i znak funkcji w przedziale

klasa II A

Temat:Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań kwadratowych

01.04.2020


klasa I A

Temat:Sposoby przedstawiania funkcji
Temat: Prosta na płaszczyźnie

klasa I B

Temat:Sposoby przedstawiania funkcji
Temat: Prosta na płaszczyźnie

klasa I C

Temat: Równanie prostej na płaszczyźnie

klasa I D

Temat: Funkcja liniowa - wiadomości wstępne

31.03.2020


Temat: Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań kwadratowych klasy II (31.03.2020)

Temat: Metoda graficzna klasa I A (31.03.2020)

Temat: Temat: Odległość między punktami (długość odcinka) w układzie współrzędnych I C (31.03.2020)

Temat: Jedynka trygonometryczna klasa I D (31.03.2020)

30.03.2020


Temat: Wzajemne położenie prostych klasa I A (30.03.2020)

25.03.2020


Elementy statystyki karty pracy klasa III C (25.03.2020)

Elementy statystyki karty pracy klasa III C (25.03.2020)

Średnia ważona klasa klasa III A (25.03.2020)

Średnia arytmetyczna danych statystycznych klasa III B (25.03.2020)

Równania kwadratowe klasa II B (24.03.2020)

Średnia ważona klasa III C (24.03.2020)

Średnia arytmetyczna danych statystycznych klasa III A (24.03.2020)

Średnia arytmetyczna danych statystycznych klasy III (23.03.2020)

Uczniowe są zobawiązani rozwiązać i podsłać na maila zdjęcia min 5 dowolnych zadań z karty pracy na każdy tydzień nieobecności w szkole

Karty pracy - trygonometria

Lekcja dla klas III

Trygonometria - wstęp klasy II

Trygonometria klasy II27.04.2020


Klasa II B

Temat: Normy

20.04.2020


Klasa II B

Temat: Marketing

06.04.2020


Klasa II B

Temat: Zatrudnienie pracownika (06.04.2020)

30.03.2020


Temat: Lokal w działalności gospodarczej (30.03.2020)

23.03.2020


Finansowanie działalności gospodarczej (23.03.2020)

Proszę napisać biznes plan dla dowolnie wymyślonej działalności i podesłać na maila do prowadzącego


Pan Wacław Mokrzycki e-mail: admin@kolaczyce.eu

Nauczyciel cały czas jest do dyspozycji na facebook'u i komunikatorze Messenger