rzszpilzno@interia.pl   14 672 21 41

Kierunki

Branża audiowizualna

Branża metalurgiczna


Branża ceramiczno-szklarska


Branża drzewno-meblarska
Branża elektroenergetyczna


Branża ogrodnicza


Branża elektroniczno-mechatroniczna


Branża fryzjersko-kosmetyczna


Branża handlowa


Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystycznaBranża przemysłu mody

Branża transportu drogowego


Branża spedycyjno-logistyczna

"Rozwój człowieka to najbardziej fascynujące zjawisko we wszechświecie."