rzszpilzno@interia.pl   14 690 18 14

Kierunki

Branża audiowizualna
Branża mechaniki precyzyjnej


Branża metalurgiczna


Branża ceramiczno-szklarska


Branża drzewno-meblarska
Branża elektroenergetyczna


Branża ogrodnicza


Branża elektroniczno-mechatroniczna


Branża fryzjersko-kosmetyczna


Branża handlowa


Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystycznaBranża przemysłu mody
Branża transportu kolejowego


Branża transportu drogowego


Branża spedycyjno-logistyczna

"Rozwój człowieka to najbardziej fascynujące zjawisko we wszechświecie."