Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Pilźnie