rzszpilzno@interia.pl   14 672 21 41

Geografia


25.06.2020

Klasa I C

Temat: Globalne problemy - lekcja powtórzeniowa


Proszę zastanowić się nad przeprowadzeniem analizy SWOT według podanych w załączniku problemów


załącznik do pobrania

Klasa I D

Temat: Globalne problemy - lekcja powtórzeniowa


Proszę zastanowić się nad przeprowadzeniem analizy SWOT według podanych w załączniku problemów


załącznik do pobrania

05.06.2020

Klasa I C

Temat: Problemy współczesnego świata i sposoby ich rozwiązania.


Przygotuj się do lekcji powtórzeniowej z działu: Globalne problemy
Przypomnij sobie jakie są globalne problemy i z czego wynikają?
W tabeli podane masz przykładowe problemy współczesnego świata. Określ rejony ich występowania i przyczyny powstania a następnie zaproponuj sposoby ich ograniczenia. Do tabeli oprócz zaproponowanych problemów wpisz jeszcze jeden, który Twoim zdaniem jest ważny. Podaj rejon jego występowania, przyczynę powstania oraz zaproponuj sposób rozwiązania.

Tabela

Klasa I D

Temat: Problemy współczesnego świata i sposoby ich rozwiązania.


Przygotuj się do lekcji powtórzeniowej z działu: Globalne problemy
Przypomnij sobie jakie są globalne problemy i z czego wynikają?
W tabeli podane masz przykładowe problemy współczesnego świata. Określ rejony ich występowania i przyczyny powstania a następnie zaproponuj sposoby ich ograniczenia. Do tabeli oprócz zaproponowanych problemów wpisz jeszcze jeden, który Twoim zdaniem jest ważny. Podaj rejon jego występowania, przyczynę powstania oraz zaproponuj sposób rozwiązania.

Tabela

04.06.2020

Klasa I C

Temat: Oddziaływanie człowieka na środowisko (otwórz)

1. Zapoznaj się z prezentacją
2. Przeczytaj tekst w podręczniku "Relacje człowiek - środowisko"
Zapamiętaj:
1. Co to jest środowisko przyrodnicze
2. Czynniki niszczące środowisko
3. Na czym polega negatywny wpływ na środowisko: rolnictwa; przemysłu; transportu.
4. Skutki wpływu człowieka na: atmosferę; hydrosferę; litosferę i gleby oraz biosferę.
Zadanie:
Zaproponuj działania jakie może podjęć człowiek na rzecz odbudowania równowagi ekologicznejKlasa I D

Temat: Oddziaływanie człowieka na środowisko (otwórz)

1. Zapoznaj się z prezentacją
2. Przeczytaj tekst w podręczniku "Relacje człowiek - środowisko"
Zapamiętaj:
1. Co to jest środowisko przyrodnicze
2. Czynniki niszczące środowisko
3. Na czym polega negatywny wpływ na środowisko: rolnictwa; przemysłu; transportu.
4. Skutki wpływu człowieka na: atmosferę; hydrosferę; litosferę i gleby oraz biosferę.
Zadanie:
Zaproponuj działania jakie może podjęć człowiek na rzecz odbudowania równowagi ekologicznej29.05.2020

Klasa I C

Temat: Konflikty zbrojne i zamachy terrorystyczne na świecie (otwórz)

Polecenie:
1. Przeczytaj tekst w podręczniku: Konflikty zbrojne. Terroryzm.
2. Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w prezentacji
Zadanie:
Z dowolnego źródła informacji wypisz do zeszytu i zapamiętaj 5 wybranych przez siebie zamachów terrorystycznych na świecie.
Zapamiętaj:
Jakie są źródła konfliktów zbrojnych
Jakie są skutki konfliktów zbrojnych
Rejony konfliktów zbrojnych na świecie i zamachów terrorystycznych na świecie
Na czym polega terroryzm
Metody działania terrorystów
Przygotuj się do lekcji powtórzeniowej z działu programowego: Globalne problemy
Spotykamy się na Messengerze od godz. 10.30 w stałych grupachKlasa I D

Temat: Konflikty zbrojne i zamachy terrorystyczne na świecie (otwórz)

Polecenie:
1. Przeczytaj tekst w podręczniku: Konflikty zbrojne. Terroryzm.
2. Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w prezentacji
Zadanie:
Z dowolnego źródła informacji wypisz do zeszytu i zapamiętaj 5 wybranych przez siebie zamachów terrorystycznych na świecie.
Zapamiętaj:
Jakie są źródła konfliktów zbrojnych
Jakie są skutki konfliktów zbrojnych
Rejony konfliktów zbrojnych na świecie i zamachów terrorystycznych na świecie
Na czym polega terroryzm
Metody działania terrorystów
Przygotuj się do lekcji powtórzeniowej z działu programowego: Globalne problemy
Spotykamy się na Messengerze od godz. 9.00 w stałych grupach


28.05.2020

Klasa I C

Temat: Przyczyny i skutki globalizacji (otwórz)

Proszę zapoznać się z:
1. Prezentacją
2. Tekstem w podręczniku: Globalizacja. Przyczyny i skutki
3. Tekstem w e-podręczniku: Globalizacja - https://epodreczniki.pl/a/globalizacja/DcRTcRal
Zapamiętaj:
1. Co to jest globalizacja
2. Jakie są płaszczyzny globalizacji
3. Największe korporacje na świecie
4. Pozytywne i negatywne skutki globalizacji
Zadanie:
Uzupełnij tabelę zamieszczoną w prezentacji, wpisując do niej pozytywne i negatywne skutki globalizacji w poszczególnych płaszczyznach Jutro spotykamy się na Messengerze w stałych grupach od godz. 10.30


Klasa I D

Temat: Przyczyny i skutki globalizacji (otwórz)

Proszę zapoznać się z:
1. Prezentacją
2. Tekstem w podręczniku: Globalizacja. Przyczyny i skutki
3. Tekstem w e-podręczniku: Globalizacja - https://epodreczniki.pl/a/globalizacja/DcRTcRal
Zapamiętaj:
1. Co to jest globalizacja
2. Jakie są płaszczyzny globalizacji
3. Największe korporacje na świecie
4. Pozytywne i negatywne skutki globalizacji
Zadanie:
Uzupełnij tabelę zamieszczoną w prezentacji, wpisując do niej pozytywne i negatywne skutki globalizacji w poszczególnych płaszczyznach Jutro spotykamy się na Messengerze w stałych grupach od godz. 9.00


08.05.2020

Klasa I C

Temat: Problem wyżywienia ludności świata (otwórz)

Polecenia do wykonania:
Zapoznaj się z zamieszczoną prezentacją
Zapoznaj się z tekstem zamieszczonym w podręczniku pt. Wyżywienie na świecie
Zapamiętaj:
1. Jakie są przyczyny głodu
2. Jakie są obszary głodu na świecie
3. Jakie międzynarodowe organizacje zajmują się udzielaniem pomocy głodującym

Wykonaj zadanie – na zaliczenie
Zaproponuj sposoby ograniczenia głodu na świecie


Klasa I D

Temat: Problem wyżywienia ludności świata (otwórz)

Polecenia do wykonania:
Zapoznaj się z zamieszczoną prezentacją
Zapoznaj się z tekstem zamieszczonym w podręczniku pt. Wyżywienie na świecie
Zapamiętaj:
1. Jakie są przyczyny głodu
2. Jakie są obszary głodu na świecie
3. Jakie międzynarodowe organizacje zajmują się udzielaniem pomocy głodującym

Wykonaj zadanie – na zaliczenie
Zaproponuj sposoby ograniczenia głodu na świecie


07.05.2020

Klasa I C

Temat: Rola organizacji międzynarodowych we współczesnym świecie (otwórz)

Polecenia do wykonania: Zapoznaj się z zamieszczoną prezentacją
Przeczytaj tekst zamieszczony w e_ podręczniku
Dla tych, którzy maja podręcznik – proszę przeczytać rozdział: Współpraca międzynarodowa. Organizacje międzynarodowe.
Wykonać zadania:
1.Podaj pełne nazwy wymienionych poniżej organizacji wchodzących w skład ONZ oraz napisz czym polega ich działalność:
WHO -
FAO -
UNESCO -
UNICEF -
IMF -


Klasa I D

Spotykamy się o godz.9.00 na Messengerze i pracujemy w takich samych grupach jak w ubiegłym tygodniu


Temat: Rola organizacji międzynarodowych we współczesnym świecie (otwórz)

Polecenia do wykonania: Zapoznaj się z zamieszczoną prezentacją
Przeczytaj tekst zamieszczony w e_ podręczniku
Dla tych, którzy maja podręcznik – proszę przeczytać rozdział: Współpraca międzynarodowa. Organizacje międzynarodowe.
Wykonać zadania:
1.Podaj pełne nazwy wymienionych poniżej organizacji wchodzących w skład ONZ oraz napisz czym polega ich działalność:
WHO -
FAO -
UNESCO -
UNICEF -
IMF -


30.04.2020

Klasa I C

Proszę zapoznać się z materiałami zamieszczonymi w prezentacji, przeczytać tekst zamieszczony w podręczniku str 165 - 170, a następnie wykonać zadania:
1.Scharakteryzuj główne problemy gospodarcze państw słabo rozwiniętych gospodarczo.
2. Na podstawie dostępnych źródeł wypisz po 4 nazwy państw zaliczanych do: wysoko, średnio i słabo rozwiniętych.
Zadania proszę przesłać do 6 maja 2020 r. na adres: anpawi@poczta.onet.pl

Temat: Dysproporcje w rozwoju ekonomicznym państw

Klasa I D

Proszę zapoznać się z materiałami zamieszczonymi w prezentacji, przeczytać tekst zamieszczony w podręczniku str 165 - 170, a następnie wykonać zadania:
1.Scharakteryzuj główne problemy gospodarcze państw słabo rozwiniętych gospodarczo.
2. Na podstawie dostępnych źródeł wypisz po 4 nazwy państw zaliczanych do: wysoko, średnio i słabo rozwiniętych.
Zadania proszę przesłać do 6 maja 2020 r. na adres: anpawi@poczta.onet.pl

Temat: Dysproporcje w rozwoju ekonomicznym państw

03.04.2020

Klasa I C

Proszę zapoznać się z materiałami zamieszczonymi w prezentacji, przeczytać tekst zamieszczony w e-podręczniku kliknij, a następnie wykonać zadanie:
Wypisz po 3 regiony turystyczne świata i Polski, które chciałbyś zwiedzić, zobaczyć i uzasadnij dlaczego.
Zadanie będzie oceniane. Proszę je przesłać (podpisane: imię i nazwisko oraz klasa) 3 kwietnia 2020 r. do godz.10.35 na adres anpawi@poczta.onet.pl

Temat: Rozwój turystyki na świecie

Klasa I D

Proszę zapoznać się z materiałami zamieszczonymi w prezentacji, przeczytać tekst zamieszczony w e-podręczniku kliknij, a następnie wykonać zadanie:
Wypisz po 3 regiony turystyczne świata i Polski, które chciałbyś zwiedzić, zobaczyć i uzasadnij dlaczego.
Zadanie będzie oceniane. Proszę je przesłać (podpisane: imię i nazwisko oraz klasa) 3 kwietnia 2020 r. do godz.10.35 na adres anpawi@poczta.onet.pl

Temat: Rozwój turystyki na świecie

02.04.2020

Klasa I C


Proszę zapoznać się z materiałami podanymi w prezentacji i wykonanie zadań zamieszczonych na 2 ostatnich slajdach a następnie przesłanie ich na mój adres e-mail: anpawi@poczta.onet.pl


Temat: Rozwój transportu na świecie

Klasa I D


Proszę zapoznać się z materiałami podanymi w prezentacji i wykonanie zadań zamieszczonych na 2 ostatnich slajdach a następnie przesłanie ich na mój adres e-mail: anpawi@poczta.onet.pl


Temat: Rozwój transportu na świeciePani Anna Pawlus-Łutczyk e-mail: anpawi@poczta.onet.pl