rzszpilzno@interia.pl   14 672 21 41

Edukacja dla bezpieczeństwa


25.06.2020


Klasa I C

Temat: Zdrowie człowieka – zdrowie psychiczne.
Temat: Zdrowie człowieka – zaburzenia odżywiania

24.06.2020


Klasa I A

Temat: Zdrowie człowieka – umiejętności komunikacji interpersonalnej.

23.06.2020


Klasa I B

Temat: Uzależnienia behawioralne

22.06.2020


Klasa I B

Temat: Uzależnienia chemiczne

Klasa I D

Temat: Zdrowie człowieka – zdrowie psychiczne.

05.06.2020


Klasa I A

Temat: Zdrowie człowieka – zaburzenia odżywiania

Klasa I D

Temat: Choroby cywilizacyjne XXI – nadwaga, otyłość, zespół metaboliczny.

04.06.2020


Klasa I A

Temat: Choroby cywilizacyjne XXI – nadciśnienie tętnicze, zawał mięśnia sercowego i cukrzyca.

03.06.2020


Klasa I A

Temat: Zdrowie człowieka – zdrowie psychiczne.

02.06.2020


Klasa I B

Temat: Zasady zdrowego życia.

01.06.2020


Klasa I B

Temat: Zdrowie człowieka – umiejęności komunikacji interpersonalnej.

Klasa I D

Temat: Choroby cywilizacyjne XXI – nadciśnienie tętnicze, zawał mięśnia sercowego i cukrzyca.

29.05.2020


Klasa I A

Temat: Choroby cywilizacyjne XXI – nadwaga, otyłość, zespół metaboliczny.

Klasa I D

Temat: Utrwalenie wiadomości z zakresu pierwszej pomocy.

28.05.2020


Klasa I C

Temat: Utrwalenie wiadomości z zakresu pierwszej pomocy.

27.05.2020


Klasa I A

Temat: Choroby cywilizacyjne XXI – nadciśnienie tętnicze, zawał mięśnia sercowego i cukrzyca.

26.05.2020


Klasa I B

Temat: Zdrowie człowieka – zaburzenia odżywiania

25.05.2020


Klasa I B

Temat: Zdrowie człowieka – zdrowie psychiczne.

Klasa I D

Temat: Oparzenia

08.05.2020


Klasa I A

Temat: Utrwalenie wiadomości z zakresu pierwszej pomocy.

Klasa I D

Temat:Pierwsza pomoc przy złamaniach, skręceniach i zwichnięciach.

07.05.2020


Klasa I C

Temat: Pierwsza pomoc przy złamaniach, skręceniach i zwichnięciach.

06.05.2020


Klasa I A

Temat: Utonięcia. Wypadki nad wodą.

05.05.2020


Klasa I B

Temat: Choroby cywilizacyjne XXI – nadwaga, otyłość, zespół metaboliczny.

04.05.2020


Klasa I B

Temat: Choroby cywilizacyjne XXI – nadciśnienie tętnicze, zawał mięśnia sercowego i cukrzyca

Klasa I D

Temat: Pierwsza pomoc przy krwotokach

30.04.2020


Klasa I C

Temat: Oparzenia

29.04.2020


Klasa I A

Temat: Zatrucia

28.04.2020


Klasa I B

Temat: Utrwalenie wiadomości z zakresu pierwszej pomocy - Karta Pracy (.pdf)

Temat: Utrwalenie wiadomości z zakresu pierwszej pomocy - Karta Pracy (.doc)

27.04.2020


Klasa I B

Temat: Utonięcia. Wypadki nad wodą

Klasa I D

Temat: Pierwsza pomoc w przypadku ciała obcego w drogach oddechowych.

07.04.2020


Klasa I B

Temat: Zatrucia

06.04.2020


Klasa I B

Temat: Postępowanie przeciwstrząsowe

Klasa I D

Temat: Pierwsza pomoc w przypadku naglego zatrzymania krążenia

03.04.2020


Klasa I A

Temat: Oparzenia

Klasa I D

Temat: Pierwsza pomoc przy utracie przytomności

02.04.2020


Klasa I C

1.Temat: Pierwsza pomoc w przypadku ciała obcego w drogach oddechowych.
2. Temat: Pierwsza pomoc przy krwotowkach


01.04.2020


Klasa I A

Temat: Apteczka pierwszej pomocy

31.03.2020


Klasa I B

Temat: Oparzenia klasa I B

30.03.2020


Klasa I B

Temat: Apteczka pierwszej pomocy klasa I B

Klasa I D

Temat: Apteczka pierwszej pomocy klasa I DPani Małgorzata Szatkowska e-mail: m.szatkowska.zdalnelekcje@interia.pl