rzszpilzno@interia.pl   14 672 21 41

ChemiaTydzień 01.06.2020 - 05.06.2020

Klasa I A


Temat : Rozpuszczalność substancji .
Temat: Stężenie procentowe roztworu .


Klasa IB


Temat : Stężenie procentowe roztworu.
Temat: Sposoby zmiany stężenia roztworu.


Klasa IC


Temat : Włókna – materiały wykorzystywane do wytwarzania odzieży .
Temat: Sposoby postępowania z odpadami pochodzącymi z różnych rodzajów opakowań oraz odzieży .


Klasa ID


Temat : Sposoby postepowania z odpadami pochodzącymi z różnych rodzajów opakowań oraz odzieży.
Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z działu "Chemia opakowań i odzieży"


Tydzień 25.05.2020 - 29.05.2020

Klasa I A


Temat : Budowa, otrzymywanie i właściwości wybranych kwasów tlenowych
Temat: Podsumowanie wiadomości o wodorotlenkach i kwasach


Klasa IB


Temat : Budowa, otrzymywanie, właściwości oraz zastosowanie wybranych soli
Temat: Rozpuszczalność substancji


Klasa IC


Temat : Różne rodzaje opakowań
Temat: Budowa, właściwości oraz zastosowanie tworzyw syntetycznych


Klasa ID


Temat : Budowa, właściwości oraz zastosowanie tworzyw syntetycznych.
Temat: Włókna – materiały wykorzystywane do wytwarzania odzieży


Tydzień 04.05.2020 - 08.05.2020

Klasa I A


Temat : Budowa i podział kwasów beztlenowych
Temat: Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie wybranych kwasów beztlenowych


Klasa IB


Temat : Budowa, otrzymywanie i właściwości wybranych kwasów tlenowych
Temat: Podsumowanie wiadomości o wodorotlenkach i kwasach.


Klasa IC


Temat : Inne negatywne skutki wywołane uzyskiwaniem energii różnymi metodami
Temat: Podsumowanie działu - Paliwa dziś i w przyszłości


Test sprawdzający dla klasy I C

Klasa ID


Temat : Test sprawdzający z działu – Paliwa dziś i w przyszłości

Test sprawdzający dla klasy I D

Tydzień 27.04.2020 - 30.04.2020

Klasa I A


Temat : Wodorotlentki

Klasa IB


Temat :Budowa i podział kwasów beztlenowych.
Temat: Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie wybranych kwasów beztlenowych


Klasa IC


Temat :Wpływ uzyskiwania i wykorzystania różnych paliw na środowisko naturalne
Temat: Inne negatywne skutki wywołane uzyskiwaniem energii różnymi metodami


Klasa ID


Temat : Inne negatywne skutki wywołane uzyskiwaniem energii różnymi metodami.
Temat: Podsumowanie działu - Paliwa dziś i w przyszłości


Tydzień 6.04.2020 - 10.04.2020

Klasy I A i I B


Temat : Budowa , otrzymywanie oraz właściwości fizyczne wybranych wodorotlenków
Temat: Własności chemiczne wodorotlenków


Klasa I C


Temat: Procesy zwiększające ilość oraz poprawiające jakość benzyny
Temat : Alternatywne źródła energii


Klasa I D


Temat: Alternatywne źródła energii
Temat : Wpływ uzyskiwania i wykorzystywania różnych paliw na stan środowiska przyrodniczego


Tydzień 30.03.2020 - 03.04.2020

Klasa I C


Temat : Konwencjonalne źródła energii (31.03.2020)
Temat : Procesy przeróbki węgla kamiennego, ropy naftowej oraz gazu ziemnego (31.03.2020)

Klasa I D


Temat : Procesy przeróbki węgla kamiennego , ropy naftowej oraz gazu ziemnego (01.04.2020)
Temat : Procesy zwiększające ilość oraz poprawiające jakość benzyny (01.04.2020)

Klasa I A i I B


Temat: Własności chemiczne tlenków
Temat: Budowa i własności wodorków


Zadanie domowe
1. Podaj systematyczne nazwy następujących tlenków: SrO, K2O, SeO3, Cl2O7
2. Przedstaw różne kryteria podziału tlenków


Zadanie domowe proszę przesłać na e-mail, który jest podany w zakładce kontaktPani Dyrektor Anna Smołucha e-mail: aniasmolucha@interia.pl