rzszpilzno@interia.pl   14 672 21 41

Język angielski


25.06.2020


Klasa I A gr. a

Topic: Good citizenship – vocabulary activities

Klasa I A gr. b

Topic: Review – vocabulary, grammar, Everyday English - activities.

Klasa I B

1. Topic: Articles providing solutions to problems – ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.
2. Topic: Writing activities.

Klasa II A gr. Pani Szatkowskiej

Topic: An email describing a person – writing activities.

Klasa II A gr Pani Pietrzyckiej

Język angielski

24.06.2020


Klasa I A

Topic: Footprints – Eco Festival – reading activities.

Klasa I B

Topic: Footprints – Eco Festival – reading activities.

Klasa I C

Topic: Review – vocabulary, grammar, Everyday English - activities.

Klasa I D

Topic: Good citizenship – reading comprehension

23.06.2020


Klasa I A gr. a

Topic: Footprints – Eco Festival – reading activities.

Klasa I A gr. b

Topic: Revision – vocabulary, grammar, Everyday English.

Klasa I B

Topic: Being green, making suggestions – qwiz, ćwiczenia w słuchaniu, dialogi.
Identifying feelings – ćwiczenia intonacji.

Klasa I D

Topic:Revision – vocabulary, grammar, Everyday English.

22.06.2020


Klasa I B

1. Topic: Articles providing solutions to problems – ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.
2. Topic: Writing activities.

Klasa I C

Topic: Footprints – Eco Festival – reading activities.

Klasa I D

Topic: Review – vocabulary, grammar, Everyday English - activities.

Klasa II B

Topic: An email describing a person – writing activities.
Topic: An email describing a person – writing activities.

19.06.2020


Klasa II A gr. Pani Szatkowskiej

Topic: Inroducing yourself – speaking activities

Klasa II A gr Pani Pietrzyckiej

Język angielski

18.06.2020


Klasa II A gr. Pani Szatkowskiej

Topic: Inroducing yourself – speaking activities

Klasa II A gr Pani Pietrzyckiej

Język angielski

Klasa III C

Topic: The camera never lies – reading vocabulary practice

17.06.2020


Klasa II B

Topic: Inroducing yourself – speaking activities

Klasa III C

Topic: The camera never lies – reading comprehension

16.06.2020


Klasa II B

Topic: Inroducing yourself – speaking activities

15.06.2020


Klasa II B

Topic: Inroducing yourself – speaking activities

Klasa III C

Topic: Revision 4 - Utrwalenie wiadomości z rozdziału 4

10.06.2020


Klasa II B

Topic: Present Tenses – grammar activities

09.06.2020


Klasa II B

Topic: Present Tenses – grammar activities

08.06.2020


Klasa II B

Topic: Present Tenses – grammar activities

05.06.2020


Klasa I A gr. a

Topic: Użycie czasu Past Perfect, Conditionals 2, reflexive pronouns – ćwiczenia gramatyczne.

Klasa I A gr. b

Topic: Review – vocabulary, grammar, Everyday English - activities.

Klasa I C

1. Topic: Articles providing solutions to problems – ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.
2. Topic: Writing activities.

Klasa II A gr. Pani Szatkowskiej

Topic: Personality, Jobs – vocabulary. Word formation – activities.

Klasa II A gr Pani Pietrzyckiej

Język angielski

04.06.2020


Klasa I A gr. b

Topic: Footprints – Eco Festival – reading activities.

Klasa I B dz.

1.Topic: Użycie czasu Past Perfect – zasady użycia, ćwiczenia.
2. Topic: Conditionals 2, reflexive pronouns – ćwiczenia gramatyczne.

Klasa I A gr. a

1. Topic: Endangered animals – słownictwo.
2. Topic: NoDodos -praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. .

Klasa II A gr. Pani Szatkowskiej

Topic: Clothes – vocabulary, verbs. Phrasal verbs: Look - activities

Klasa II A gr Pani Pietrzyckiej

Język angielski

03.06.2020


Klasa I A gr. b

1. Topic: Articles providing solutions to problems – ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.
2. Topic: Writing activities.

Klasa I B chł.

Topic: Being green, making suggestions – qwiz, ćwiczenia w słuchaniu, dialogi. Identifying feelings – ćwiczenia intonacji.

Klasa I C

Topic: Użycie czasu Past Perfect, Conditionals 2, reflexive pronouns – ćwiczenia gramatyczne.

Klasa I D

Topic: Footprints – Eco Festival – reading activities.

Klasa II B

1. Topic: Clothes – vocabulary, verbs.
2. Topic:Phrasal verbs: Look – activities.


02.06.2020


Klasa I A gr. a

Topic: Test - Powtórzenie materiału z Unitu 8 (słownictwo, gramatyka, reakcje językowe).

Klasa I A gr. b

Topic: Being green, making suggestions – qwiz, ćwiczenia w słuchaniu, dialogi. Identifying feelings – ćwiczenia intonacji.

Klasa I B dz.

1. Topic: Endangered animals – słownictwo.
2. Topic: NoDodos -praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.

Klasa I D

1. Topic: Articles providing solutions to problems – ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.
2. Topic: Writing activities.

Klasa II B

Topic: Personality, Jobs – vocabulary. Word formation – activities.

01.06.2020


Klasa I B chł.

1.Topic: Użycie czasu Past Perfect – zasady użycia, ćwiczenia.
2. Topic: Conditionals 2, reflexive pronouns – ćwiczenia gramatyczne.

Klasa I C

1. Topic: Endangered animals – słownictwo, praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.

Klasa I D

Topic: Being green, making suggestions – qwiz, ćwiczenia w słuchaniu, dialogi. Identifying feelings – ćwiczenia intonacji.

Klasa II B

Topic: Clothes – vocabulary, verbs. Phrasal verbs: Look - activities

29.05.2020


Klasa I A gr. a

Topic: Interesting landmarks – praca z tekstem, projekt ICT.

Klasa I A gr. b

Topic: Użycie czasu Past Perfect, Conditionals 2, reflexive pronouns – ćwiczenia gramatyczne.

Klasa I C

1.Topic: Powtórzenie materiału z Unitu 8 (słownictwo, gramatyka, reakcje językowe).
2.Topic: Test – Writing a test 8 – zdalna lekcja

Klasa II A gr. Pani Szatkowskiej

Topic: Appearance, character and clothes – vocabulary.

Klasa II A gr p. Pietrzyckiej

Język angielski

28.05.2020


Klasa I A gr. a

1.Topic:Writing an article about a landmark.
2. Topic: Writing activities.

Klasa I A gr. b

Topic: Endangered animals – słownictwo, praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.

Klasa I B dz.

Topic: Test - Powtórzenie materiału z Unitu 8 (słownictwo, gramatyka, reakcje językowe).

Klasa II A gr. Pani Szatkowskiej

Topic: Writing a test - Sprawdzian z rozdziału 8.

Klasa II A gr p. Pietrzyckiej

Język angielski

27.05.2020


Klasa I A gr. b

Topic: Test - Powtórzenie materiału z Unitu 8 (słownictwo, gramatyka, reakcje językowe).

Klasa I B chł.

1. Topic: Endangered animals – słownictwo.
2. Topic: NoDodos -praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.

Klasa I C

Topic:Interesting landmarks – praca z tekstem, projekt ICT.

Klasa I D

Topic: Użycie czasu Past Perfect, Conditionals 2, reflexive pronouns – ćwiczenia gramatyczne.

Klasa II B

1. Topic: Appearance, character and clothes – vocabulary.
2. Topic: The Akha way – reading comprehension.

26.05.2020


Klasa I A gr. a

Topic: Articles about famous landmarks – ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.

Klasa I A gr. b

1.Topic:Interesting landmarks – praca z tekstem, projekt ICT.
2.Topic: Review – powtórzenie materiału z Unitu 8 (słownictwo, gramatyka, reakcje językowe).

Klasa I B dz.

1.Topic:Interesting landmarks – praca z tekstem, projekt ICT.
2.Topic: Review – powtórzenie materiału z Unitu 8 (słownictwo, gramatyka, reakcje językowe).

Klasa I D

1. Topic: Endangered animals – słownictwo.
2. Topic: NoDodos -praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu.

Klasa II B

Topic: The Akha way – reading comprehension.

25.05.2020


Klasa I B chł.

Topic: Test - Powtórzenie materiału z Unitu 8 (słownictwo, gramatyka, reakcje językowe).

Klasa I C

Topic: Articles about famous landmarks – ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.

Klasa I D

Topic: Test - Powtórzenie materiału z Unitu 8 (słownictwo, gramatyka, reakcje językowe).

Klasa II B

Topic: Appearance, character and clothes – vocabulary.

22.05.2020


Klasa II A gr. Pani Szatkowskiej

Topic: Dartmoor – praca z tekstem. Attractions of European capitals – ćwiczenia w czytaniu, mówieniu i pisaniu.

Klasa II A gr p. Pietrzyckiej

Język angielski

21.05.2020


Klasa II A gr. Pani Szatkowskiej

Topic: Progress Check 8: Safety course – ćwiczenia w słuchaniu; ćwiczenia leksykalne i gramatyczne, e-mail o popularnym miejscu w Polsce.

Klasa II A gr p. Pietrzyckiej

Język angielski

Klasa III C

Topic: Writing a test – Sprawdzian z j. angielskiego.

20.05.2020


Klasa II B

Topic: Dartmoor – praca z tekstem. Attractions of European capitals – ćwiczenia w czytaniu, mówieniu i pisaniu.
Topic: Sprawdzian z rozdziału 8.

Klasa III C

Topic: Revision 4 - Utrwalenie wiadomości z rozdziału 4


19.05.2020


Klasa II B

Topic: Writing a test - Sprawdzian z rozdziału 8.

18.05.2020


Klasa III C

Topic: Language knowlegde 4 – gramatyka, słownictwo, słowotwórstwo.

15.05.2020


Klasa II A gr. Pani Szatkowskiej

Topic: Progress Check 8: Let’s celebrate! – praca z tekstem

Klasa II A gr p. Pietrzyckiej

Język angielski

14.05.2020


Klasa II A gr. Pani Szatkowskiej

Topic: Language Focus 8 – zadanie słowotwórcze, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne.

Klasa II A gr p. Pietrzyckiej

Język angielski

13.05.2020


Klasa II B

1. Topic: Progress Check 8: Safety course – ćwiczenia w słuchaniu; ćwiczenia leksykalne i gramatyczne.
2. Topic: Writing activity - e-mail o popularnym miejscu w Polsce.

12.05.2020


Klasa II B

Topic: Progress Check 8: Let’s celebrate! – praca z tekstem: dobór wielokrotny.

11.05.2020


Klasa II B

Topic: Progress Check 8: Let’s celebrate! – praca z tekstem

08.05.2020


Klasa I A gr. a

Topic:Man-made landmarks – słownictwo, dialogi. Passive questions – ćwiczenia intonacji.

Klasa I A gr. b

Topic:Writing an article about a landmark.

Klasa I C

Topic:Man-made landmarks – słownictwo, dialogi. Passive questions – ćwiczenia intonacji.

Klasa II A gr p. Pietrzyckiej

Język angielski

Klasa II A gr. Pani Szatkowskiej

Topic: Zalipie & Aspen – teksty z lukami. Transformacje zdaniowe i uzupełnianie luk sterowanych.

07.05.2020


Klasa I A gr. a

Topic: A Hidden World of Wonders – praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu
Topic: Passive Voice – struktura, użycie.


Klasa I A gr. b

Topic:Articles about famous landmarks – ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.

Klasa I B dz.

Topic:Articles about famous landmarks – ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.
Topic:Writing an article about a landmark.


Klasa II A gr. Pani Szatkowskiej

Topic: Writing an informal letter.

Klasa II A gr p. Pietrzyckiej

Język angielski

06.05.2020


Klasa I A gr. b

Topic: Topic:Man-made landmarks – słownictwo, dialogi. Passive questions – ćwiczenia intonacji.

Klasa I B chł.

1.Topic:Interesting landmarks – praca z tekstem, projekt ICT.
2.Topic: Review – powtórzenie materiału z Unitu 8 (słownictwo, gramatyka, reakcje językowe).


Klasa I C

Topic: Passive Voice – struktura, użycie. Describing museums, buildings, things – ćwiczenia w mówieniu z użyciem strony biernej

Klasa I D

Topic: Interesting landmarks – praca z tekstem, projekt ICT.

05.05.2020


Klasa I A gr. a

Topic: Geographical features - słownictwo

Klasa I A gr. b

Topic: Passive Voice – struktura, użycie. Describing museums, buildings, things – ćwiczenia w mówieniu z użyciem strony biernej

Klasa I B dz.

1.Topic:Man-made landmarks – słownictwo, dialogi.
2.Topic:Passive questions – ćwiczenia intonacji.


Klasa I D

1.Topic:Writing an article about a landmark.
2. Topic: Writing activities.


Klasa II B

Topic: Language Focus 8 – zadanie słowotwórcze, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne.

04.05.2020


Klasa I B chł.

1.Topic:Articles about famous landmarks – ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.
2.Topic:Writing an article about a landmark


Klasa I C

Topic: A Hidden World of Wonders – praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu

Klasa I D

Topic: Articles about famous landmarks – ćwiczenia w czytaniu i pisaniu

Klasa II B

Topic: Zalipie & Aspen – teksty z lukami. Transformacje zdaniowe i uzupełnianie luk sterowanych.

30.04.2020


Klasa I A gr. a

1. Topic: Review – powtórzenie materiału z Unitu 7.
2. Topic: Revision activities – vocabulary, grammar, expressions.


Klasa I A gr. b

Topic: A Hidden World of Wonders – praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu

Klasa I B gr. dz

1.Topic: Passive Voice – struktura, użycie.
2. Topic: Describing museums, buildings, things – ćwiczenia w mówieniu z użyciem strony biernej


Klasa II A gr. Pani Szatkowskiej

Topic: An informal letter describing a place – analiza przykładu, ćwiczenia przygotowawcze.

Klasa II A gr p. Pietrzyckiej

Język angielski

29.04.2020


Klasa I A gr. b

Topic: Geographical features - słownictwo .

Klasa I B chł.

1.Topic:Man-made landmarks – słownictwo, dialogi.
2.Topic:Passive questions – ćwiczenia intonacji.


Klasa I C

Topic: Geographical features - słownictwo

Klasa I D

Topic: Man-made landmarks – słownictwo, dialogi. Passive questions – ćwiczenia intonacji.

Klasa II B

1. Topic: Language Focus 8 – zadanie słowotwórcze, ćwiczenia leksykalne i gramatyczne.
2. Topic:Utrwalenie wiadomości z rozdziału 8.


28.04.2020


Klasa I A gr. b

Topic: Revision activities – vocabulary, grammar, expressions.

Klasa I A gr. a

Topic: Review – powtórzenie materiału z Unitu 7

Klasa I B gr. dz.

1. Topic: Geographical features - słownictwo
2. Topic: A Hidden World of Wonders – praca z tekstem, ćwiczenia w mówienu i pisaniu


Klasa I D

1.Topic: Passive Voice – struktura, użycie.
2. Topic: Describing museums, buildings, things – ćwiczenia w mówieniu z użyciem strony biernej


Klasa II B

Topic: Writing an informal letter

27.04.2020


Klasa I B

1.Topic: Passive Voice – struktura, użycie.
2. Topic: Describing museums, buildings, things – ćwiczenia w mówieniu z użyciem strony biernej


Klasa I C

Topic: Revision activities – vocabulary, grammar, expressions

Klasa I D

Topic: A Hidden World of Wonders – praca z tekstem, ćwiczenia w mówienu i pisaniu

Klasa II B

Topic: : An informal letter describing a place – analiza przykładu, ćwiczenia przygotowawcze

24.04.2020


Klasa II A gr p. Pietrzyckiej

Język angielski

23.04.2020


Klasa II A gr p. Pietrzyckiej

Język angielski

Klasa II A gr. p. Szatkowskiej

1. Topic: Planning a trip – dialogi, ćwiczenia

Klasa III C

Topic: Language knowlegde 4 – ćwiczenia językowe

22.04.2020


Klasa II B

1 Topic: Zalipie & Aspen – teksty z lukami
2 Topic: Transformacje zdaniowe i uzupełnianie luk sterowanych


Klasy III A i B

Język angielski klasy III a i b

Klasa III C

1. Topic: A description of a celebration - analiza przykładu, ćwiczenia przygotowawcze
2. Topic: Writing a decription of a celebration - wypowiedź pisemna


21.04.2020


Klasa II B

Topic: Comparing pictures of attractive places – ćwiczenia w mówieniu i pisaniu

Klasy III a i b

Język angielski klasy III a i b

20.04.2020


Klasy III a i b

Język angielski klasy III a i b (20.04.2020)

Klasa III c

Topic: Relative clauses&Comparisons - ćwiczenia gramatyczne

Klasa II b

Topic: Planning a trip – dialogi, ćwiczenia

17.04.2020


Klasa II A gr p. Pietrzyckiej

Język angielski

Klasa II A gr p. Szatkowskiej

Topic: Clauses of purpose & result – analiza tekstów, ćwiczenia gramatyczne, tworzenie przykładowych zdań

16.04.2020


Klasa II A gr p. Pietrzyckiej

Język angielski

Klasa II A gr p. Szatkowskiej

Topic: Relative Clauses – analiza tekstów, ćwiczenia gramatyczne

15.04.2020


Klasa II B

1. Topic: An informal letter describing a place – analiza przykładu, ćwiczenia przygotowawcze, wypowiedź pisemna
2. Topic: Writing an informal letter


08.04.2020


Klasa I A gr. B

Topic: Review – powtórzenie materiału z Unitu 7 (08.04.2020)

Klasa I B gr. chł.

1. Topic: Geographical features - słownictwo
2. Topic: A Hidden World of Wonders – praca z tekstem, ćwiczenia w mówienu i pisaniu (08.04.2020)


Klasa I C

Topic: Review – powtórzenie materiału z Unitu 7 (08.04.2020)

Klasa I D

Topic: Geographical features - słownictwo (08.04.2020)

Klasa II B

1. Topic: Planning a trip - dialogi
2. Topic: Comparing pictures of attractive places – ćwiczenia w mówieniu (08.04.2020)


07.04.2020


Klasa I A gr. A

Topic: Sport races – praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu (07.04.2020)

Klasa I A gr. B

Topic: Sport races – praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu (07.04.2020)

Klasa I B gr. dz

1. Topic: Sport races – praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu
2. Topic: Review – powtórzenie materiału z Unitu 7– vocabulary, grammar, expressions (07.04.2020)


Klasa I D

1. Topic: Review – powtórzenie materiału z Unitu 7
2. Topic: Revision activities – vocabulary, grammar, expressions. (07.04.2020)


Klasa II B

Topic: Clauses of purpose & result – analiza tekstów, ćwiczenia gramatyczne, tworzenie przykładowych zdań. (07.04.2020)

06.04.2020


Klasa I B gr. chł.

1. Topic: Review – powtórzenie materiału z Unitu 7
2. Topic: Revision activities – vocabulary, grammar, expressions (06.04.2020)


Klasa I C

Topic: Sport races – praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu (06.04.2020)

Klasa I D

Topic: Sport races – praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu (06.04.2020)

Klasa II B

Topic: Relative Clauses – analiza tekstów, ćwiczenia gramatyczne (06.04.2020)

03.04.2020


Klasa II A

Topic: Last holidays – dialogi: ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu. Forming verbs, phrasal verbs with check & prepositions – ćwiczenia - grupa pani Szatkowskiej (03.04.2020)

Język angielski - grupa pani Pietrzyckiej (03.04.2020)

Klasa I A gr. A i B

Topic: Holiday home adverts – ćwiczenia w czytaniu i pisaniu (03.04.2020)

Klasa I C

1. Topic: Renting a flat & house – chores and rules , słownictwo, ćwiczenia w mówieniu. Czasownik: can/can't – wymowa
2. Topic: Holiday home adverts – ćwiczenia w czytaniu i pisaniu (03.04.2020)


02.04.2020


Klasa II A

Topic: Holiday activities – słownictwo, dialogi. City & country life – słownictwo - grupa pani Szatkowskiej (02.04.2020)

Język angielski - grupa pani Pietrzyckiej (02.04.2020)

Klasa I B

1. Topic: Renting a flat & house – chores and rules , słownictwo, ćwiczenia w mówieniu. Czasownik: can/can't – wymowa.
2. Topic: Holiday home adverts – ćwiczenia w czytaniu i pisaniu - grupa dz. (02.04.2020)


Klasa I A

1. Topic: Modal Verbs – ćwiczenia gramatyczne, dialogi.
2. Topic: Renting a flat & house – chores and rules , słownictow, ćwiczenia w mówieniu. Czasownik: can/can't. - Grupa A (02.04.2020)


1. Topic: Renting a flat & house – chores and rules , słownictwo, ćwiczenia w mówieniu. Czasownik: can/can't - wymowa. - Grupa B (02.04.2020)

01.04.2020


Klasa I B chłopaki

1. Topic: Holiday home adverts – ćwiczenia w czytaniu i pisaniu
2. Topic: Sport races – praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu klasa I B chłopaki (01.04.2020)


Klasa I D

1. Topic: Holiday home adverts – ćwiczenia w czytaniu i pisaniu klasa I D (01.04.2020)

Klasa I A grupa B

1. Topic: Modal Verbs – ćwiczenia gramatyczne, dialogi klasa I A grupa b (01.04.2020)

Klasa I C

1. Topic: Modal Verbs – ćwiczenia gramatyczne, dialogi klasa I C (01.04.2020)

Klasa II B

1. Topic: Relative Clauses – analiza tekstów, ćwiczenia gramatyczne.
2. Topic: Clauses of purpose & result – analiza tekstów, ćwiczenia gramatyczne, tworzenie przykładowych zdań klasa II B (01.04.2020)


31.03.2020


Klasa I D

1. Topic: Modal Verbs – ćwiczenia gramatyczne, dialogi.
2. Topic: Renting a flat & house – chores and rules , słownictow, ćwiczenia w mówieniu. Czasownik: can/can't klasa I D (31.03.2020)


Klasa II B

1. Topic: Last holidays – dialogi: ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu. Forming verbs, phrasal verbs with check & prepositions – ćwiczenia. klasa II B (31.03.2020)

Klasa I A

1. Topic: Rules & Regulations – praca z tekstem (wybór wielokrotny), słownictwo, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu klasa I A grupa B (31.03.2020)

1. Topic: Rules & Regulations – praca z tekstem (wybór wielokrotny), słownictwo, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu klasa I A grupa A (31.03.2020)

Klasa I B

1. Topic: Rules & Regulations – praca z tekstem (wybór wielokrotny), słownictwo, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu
2. Topic: Modal Verbs – ćwiczenia gramatyczne, dialogi. klasa I B dziewczyny (31.03.2020)


30.03.2020


1. Topic: Holiday activities – słownictwo, dialogi. City & country life – słownictwo klasa II B (30.03.2020)

1. Topic: Modal Verbs – ćwiczenia gramatyczne, dialogi
2. Topic: Renting a flat & house – chores and rules , słownictow, ćwiczenia w mówieniu Czasownik: can/can't klasa I B (30.03.2020)


1. Topic: Rules & Regulations – praca z tekstem (wybór wielokrotny), słownictwo, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu klasa I C (30.03.2020)

1. Topic: Rules & Regulations – praca z tekstem (wybór wielokrotny), słownictwo, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu klasa I D (30.03.2020)

27.03.2020


Topic: Simply Unforgettable – praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu, projekt ICT klasa II A grupa p. Szatkowskiej (27.03.2020)

Język angielski klasa II a grupa p. Pietrzyckiej (27.03.2020)

26.03.2020


Język angielski klasa II a grupa p. Pietrzyckiej (26.03.2020)

Topic: Holiday destinations – słownictwo, opisy miejsc: ćwiczenia w czytaniu, mówieniu i pisaniu klasa II A grupa p. Szatkowskiej (26.03.2020)

Topic: Wishes and feelins – słownictwo, ćwiczenia w mówieniu. Phrasal verbs make & prepistions - ćwiczenia klasa III C (26.03.2020)

Język angielski klasy III a i b (25.03.2020)

1. Topic: Celebrations & festivals - słownictwo, ćwiczenia w czytaniu i mówieniu.
2. Topic: National holidays & celebrations. Adjectives ending -ful/-less - ćwiczenia słowotwórcze. klasa III C (25.03.2020)


1. Topic: Holiday activities – słownictwo, dialogi. City & country life – słownictwo.
2. Last holidays – dialogi: ćwiczenia w słuchaniu i mówieniu. Forming verbs, phrasal verbs with check & prepositions – ćwiczenia. klasa II B (25.03.2020)


Język angielski klasy III a i b (24.03.2020)

Simply Unforgettable – praca z tekstem, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu, projekt ICT klasa II B (24.03.2020)

Holiday destinations – słownictwo, opisy miejsc: ćwiczenia w czytaniu, mówieniu i pisaniu klasa II B (23.03.2020)

Language focus 3 – ćwiczenia leksykalne i gramatyczne klasa III C (23.03.2020)

Język angielski klasa II a (23.03.2020)

Język angielski klasy III a,b (23.03.2020)

Czasowniki modalne klasy II (20.03.2020)
Słówka - artykuły spożywcze klasy II
Karty pracy - zdrowie klasy II
Karty pracy - klasy IIIPani Joanna Pietrzycka e-mail: pietrzycka900@interia.pl

Pani Małgorzata Szatkowska e-mail: m.szatkowska.zdalnelekcje@interia.pl